Ochrana přírody

Národní park České Švýcarsko

vyhlášen v r. 2000

Území v České republice nejnovějšího a v pořadí čtvrtého Národního parku České Švýcarsko je součástí širší oblasti Labských pískovců, nazývané již po dvě staletí Českým a Saským Švýcarskem.... (více)

Národní park Saské Švýcarsko

vyhlášen v r. 1990

Pohled na Lilienstein v NP Saské ŠvýcarskoVznikl v roce 1990 na ploše 93 km². Tato oblast patří k nejcennějším a nejpřísněji chráněným částem (jádrová zóna) národního parku, kde se zachovaly přirozené lesy. ... (více)

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce

CHKO Labské pískovceVznikla v roce 1972 na ploše 324 km² s cílem ochrany pískovcové krajiny, rozsáhlých přirozených lesů i kulturních památek, zejména lidové architektury. Na části její plochy vznikl v roce 2000 Národní park České Švýcarsko, takže dnes CHKO zaujímá plochu 245 km²... (více)

Chráněná krajinná oblast Lužické hory

CHKO Lužické horyVznikla v roce 1975 na ploše 267 km2. Západní okraj Lužických hor je charakteristický velkým počtem mohutných vulkanických těles (čedičových a znělcových hornin) s rozsáhlými porosty přirozených lesů, zejména bučin a suťových lesů... (více)

Přírodní památky a rezervace

... (více)