K tajemnému Dolskému mlýnu

  • Na kole
  • Střední obtížnost

Jetřichovice – Dolský mlýn – Kamenická Stráň – Růžová – Janov – Hřensko – Mezní Louka – Vysoká Lípa – Jetřichovice

Trasa vede z Jetřichovic krásným skalnatým údolím podél toku Jetřichovické Bělé k jejímu ústí do Kamenice v soutěsce u Dolského mlýna. Následuje velmi prudké stoupání neupravenou lesní cestou, nahoře odbočíme vpravo po rovině na skalní vyhlídku Nad Dolským mlýnem s výhledem do soutěsky Kamenice. Z lesa vjíždíme do Kamenické Stráně (vesnická památková zóna se zachovalými podstávkovými domy) a pokračujeme opět lesem kolem Růžovského vrchu do obce Růžová (nad obcí Pastevní vrch s výhledem).

Otevřeným terénem dojedeme po silnici do Janova a dále nás čeká sjezd lesem do Hřenska. Návrat do Jetřichovic po frekventované, ale krásné silnici přes Mezní Louku a Vysokou Lípu.

Pověst o zavražděném mlynářském synovi

O Dolském mlýně se traduje legenda o tragédii, která se tu prý udála v 16. století. Mlynářův syn odešel do světa na zkušenou. Když se po letech vracel, byl už z něj muž a jeho tvář zdobil plnovous. Nevracel se s prázdnou, na cestách se z něho stal velký boháč. Cestou domů se zastavil v hospodě a vyprávěl sousedům o všem, co ho ve světě potkalo. Navečer vyrazil k mlýnu, byla už tma a on chtěl své rodiče ráno překvapit, a tak se nechal ubytovat jako pocestný. Bohatě mlynáři za nocleh zaplatil a uložil se k spánku. Zlato však zaslepilo mlynářovi oči. Spícího pocestného společně se ženou zavraždili a okradli, tělo ještě v noci zakopali v lese.

Druhý den ráno se přišel sedlák ze vsi mlynářů zeptat, zda-li mají radost z návratu syna. Hamižný otec s matkou pochopili, že v noci zavraždili vlastního syna a prý ještě téhož dne se mlynář oběsil a jeho žena skočila do náhonu. A dodnes prý po okolí bloudí jejich duchové, kteří nemohou najít klid.

 

 

Kategorie trasy: 

  • Na kole

Obtížnost: 

  • Střední obtížnost

Nejvyšší nadmořská výška: 

344 m. n. m.

Nejnižší nadmořská výška: 

157 m. n. m.

Součet převýšení: 

710 m

Délka trasy: 

29.3 km

Čas potřebný na projití: 

3 hodiny

Typ trasy: 

  • Cesta za pověstmi

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.