K pramenům řeky Mandavy

  • Pěšky
  • Pro začínající turisty

Výlet začneme na nádraží v Panském, kam lze dojet turistickým vlakem z Rumburka nebo Krásné Lípy. Tento vlakový spoj však jezdí pouze o víkendech a státních svátcích. Z nádraží, které bylo v minulosti důležitým železničním uzlem, se vydáme po silničce směrem do obce Staré Křečany, po 200 m přijdeme k hlavní silnici, kde se dáme doprava směrem na Staré Křečany, a zhruba po 30 m odbočíme doleva po polní cestě, vedoucí kolem podstávkového domu. Cesta je vytyčena kůly, vede vzhůru mezi pastvinami, vystoupáme až k bývalé hájovně a zde se dáme doleva po zeleně značené cestě. Mineme kříž na žulovém podstavci z 19. století, nazývaný Kleesinlův kříž a po několika metrech již přijdeme k pramenům Mandavy, kde je vybudováno odpočívadlo a dřevěný altán.

Po zelené se pak vydáme zpátky směrem na Valdek, jdeme po hřebeni a cestou míjíme několik odpočívadel, odkud se nám otevírají nádherné výhledy na České Švýcarsko a Lužické hory. Můžeme odsud spatřit najednou hned tři rozhledny – Dymník, Vlčí horu a rozhlednu na Jedlové. Překřížíme silnici z Nových Křečan do Šluknova a o kilometr dále v místech, kde cesta vbíhá do lesa, můžeme udělat krátkou odbočku vpravo – pokud půjdeme po polní cestě u hranice lesa, po zhruba 150 m v lese spatříme kamenný smírčí kříž, který připomíná zavraždění obchodníka Martina Krause roku 1666.

Pokračujeme dále po zelené, cesta vede místy lesem, mineme Camp Valdek a zelená nás mírným klesáním dovede až na železniční zastávku ve Valdeku, odkud se vrátíme do Rumburka vlakem.

Znovuobjevené prameny říčky Mandavy

Prameny Mandavy říčky byly znovuobjeveny a upraveny členy KČT Rumburk v roce 1998. Toto místo bylo známé již mnohem dříve, ale v nedávné minulosti nebylo příliš jasné, kde přesně Mandava pramení – uváděl se např. pramen u obce Zahrady nebo studánka Veronika na úpatí Vlčí hory. Několik členů KČT Rumburk objevilo, že pramenů, které vyvěrají ve svahu Ptačího vrchu nad obcí Panský je více, a nejsilnější pramen, který pramení ve výšce 515 m n.m., byl sveden do vyzděné studánky a nad ní byl postaven dřevěný altán. O několik metrů dál v lese je upraven a vyznačen ještě druhý pramen.

Od pramenů Mandavy je nádherný výhled do krajiny, bylo to oblíbené výletní místo již před 2. sv. válkou, stávala zde hospoda U Staré hájovny (Gasthaus zum Alten Forhaus), ze které jsou nyní patrné již jen kamenné základy. Zdejší původní němečtí obyvatelé měli ve zvyku o nedělích chodit na výlety a dát si cestou občerstvení, a tak jejich kroky mířily právě i na toto krásné výhledové místo nad obcí Panský. Ve starých německých mapách je toto místo uváděno jako Neue Herrnwalde (Nový Panský), ale tento název je již dávno zapomenut.

Řeka Mandava protéká skrz Staré Křečany, Rumburkem, Varnsdorfem a potom na německém území Žitavou, vlévá se do Lužické Nisy a přes Odru odtéká do Baltského moře. Zajímavostí je, že jen zhruba půl kilomentru západně od pramenů Mandavy pramení Brtnický potok, jehož vody naopak tečou do Severního moře. Nachází se zde tedy významné rozvodí.


Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Kategorie trasy: 

  • Pěšky

Obtížnost: 

  • Pro začínající turisty

Nejvyšší nadmořská výška: 

528 m. n. m.

Nejnižší nadmořská výška: 

407 m. n. m.

Součet převýšení: 

118 m

Délka trasy: 

7.7 km

Čas potřebný na projití: 

2 - 3 h

Typ trasy: 

  • Historická nebo zapomenutá cesta
  • Od vlaku k vlaku
  • S příběhem
  • Za výhledy

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.