Jetřichovickem po stopách lesního adjunkta Náhlíka

  • Pěšky
  • Střední obtížnost

Výlet zahájíme v Jetřichovicích, odkud se vydáme kolem skalního hradu Falkenštejn po žluté Haťovým dolem. Stoupáme na rozcestí Pod Suchým vrchem, kde se napojíme na modrou, která nás dovede k bývalým loveckým srubům Na Tokání, které nechal vystavět hrabě Kinský. Zde se můžeme občerstvit v restauraci a vydáme se směrem zpět, ale nyní půjdeme lesem po žluté, po takzvané Purkartické silnici.
Na rozcestí značených cest v Purkartickém lese se dáme doprava po červené, po které vystoupáme až na impozantní vyhlídkovou skálu Rudolfův kámen. Na skálu k dřevěnému altánu vede náročná cesta po železných žebříkách, ale odměnou za námahu je krásný panoramatický výhled.

Stále po červené sestoupíme do sedla Pohovka a dále pokračujeme po zelené. Mineme Kesslerovu desku, připomínající lesního správce, který se zasloužil o vybudování mnoha cest v okolí Jetřichovic. Lesní cestou dojdeme zpět do Jetřichovic, cestou se nám místy otevírají zajímavé výhledy na hlavní hřeben Jetřichovických skal.

Jak vznikl první průvodce Českým Švýcarskem
 

Ferdinad Náhlík byl v letech 1860–1864 lesním adjunktem ve službách knížete Ferdinanda Kinského na jeho českokamenickém panství v Rynarticích u Jetřichovic. Náhlík sepsal jednu z nejstarších turistických publikací, týkající se Českého Švýcarska. Své dílo dokončil v rynartické lesovně v únoru roku 1864 a ještě téhož roku bylo vydáno v České Kamenici. Jeho „Průvodce po Českém Švýcarsku, jež leží v sousedství Saského Švýcarska“ („Führer durch die Böhmische Schweiz als Anschluss an die sächsische Schweiz“) se netýká celého Českého Švýcarska, jak hlásá jeho název, ale vztahuje se jen k části Českého Švýcarska, kterou Náhlík důvěrně znal ze své každodenní práce – hranice jeho zájmu vymezují Jetřichovice, Vysoká Lípa, hranice se Saskem a údolí Křinice s Chřibskou Kamenicí.

Z textu průvodce je patrné především Náhlíkovo zaujetí zdejší přírodou, památkami, starými výrobami (příprava kolomazi ze smůly, uhlířství) i místními pověstmi. Dílo, které zachycuje krajinu Českého Švýcarska před stočtyřiceti lety, je zajímavé i pro srovnáním s dneškem. Kniha obsahuje tři doporučené výletní trasy s půvabným komentářem, místopisný seznam, dobové rytiny. 

"Nuže, milý poutníku, jenž snad jako zaklet žiješ ve zdech velkého města, chop se poutnické hole a vymaň se alespoň pro jednou tomu zúženému životnímu stylu, přijď si odpočinout v našich horách a lesích od námah všedního života: nalezneš zde nevyčerpatelný pramen požitků, jež osvěží tvé srdce, ducha i tělo.
Každému, kdo z jiných krajů přichází do našich hor a lesů, volám myslivecké Pěkně vítám!
"

Ferdinand Náhlík, v rynartické lesovně v únoru 1864


Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Kategorie trasy: 

  • Pěšky

Obtížnost: 

  • Střední obtížnost

Nejvyšší nadmořská výška: 

471 m. n. m.

Nejnižší nadmořská výška: 

227 m. n. m.

Součet převýšení: 

369 m

Délka trasy: 

8.8 km

Čas potřebný na projití: 

3 h

Typ trasy: 

  • S příběhem
  • S příběhem z minulosti

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.