Regionální výrobek Českosaské Švýcarsko

Informace pro zákazníky i výrobce

České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 koordinátorem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních značek a je udělována nejen v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS Šluknovsko), ale také na území Saského Švýcarska. V regionu je již certifikováno 26 produktů. Certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici (nože z Mikova, čokolády z děčínské firmy Jordan & Timaeus), nebo jsou převážně z místních surovin (dřevěné spony od p. Kříže, včelí med od p. Kuby z Brtníků, mošty ze Saska apod.). Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů www.regionalni-znacky.cz . Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.

Další kolo certifikace proběhne  již v dubnu 2014. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. března 2014. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici níže ke stažení nebo na www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko, případně je možné žádost vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zasílejte průběžně na naši adresu. K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technicky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno.

 

Uzávěrka žádostí je 31. 3. 2014.

Označení regionálních výrobků z Českosaského Švýcarska

Prodejní místa

Výše jmenované výrobky lze zakoupit přímo u výrobců nebo na informačních střediscích Národního parku České Švýcarko:

Pro zájemce o získání certifikace

Kontaktní údaje

Ing. Jarmila Judová
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické nám. 1161/10
407 46 Krásná Lípa
Tel: +420 412 383 467, +420 775 552 790
E-mail: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz

 

Partner projektu

Projekt byl podpořen projektem TREND - Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách. Projekt je realizován v rámci Programu Cíl3/Ziel3, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další partner:

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Příloha: