Partneři a reference

Naši lektoři a odborníci pravidelně vyjíždějí prezentovat naše zkušenosti a poznatky dobré praxe v oblasti cestovního ruchu do ostatních regionů v České republice nebo naopak připravujeme odborné workshopy na klíč v našich konferenčních prostorách s možností terénních exkurzí v regionu Českosaské Švýcarsko. V portfoliu kurzů lze najít přehled našich hlavních vzdělávacích témat, která rádi upravíme dle Vašich potřeb.

Zde uvádíme příklady uskutečněných akcí:

 • Zadavatel: MAS Moravský kras
  Téma: Tvorba produktů cestovního ruchu zaměřená na zážitkové balíčky v oblasti ochrany - dvoudenní seminář pro manažery místních akčních skupin
 • Zadavatel : AOPK
  Téma: Tvorba naučných stezek - seminář pro pracovníky správ CHKO specializovaných na práci s veřejností
 • Zadavatel: Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s.
  Téma: Šetrná turistika a marketing cestovního ruchu - dvoudenní vzdělávací modul na klíč realizovaný v Domě Českého Švýcarska
 • Zadavatel: Městský úřad Police nad Metují
  Téma: Cestovní ruch jako příležitost pro rozvoj venkovského regionu - jednodenní vzdělávací modul na klíč realizovaný v Polici n. M. (Pellyho domy)
 • Zadavatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje/město Dubí
  Téma: ,,Destinační management v Českém Švýcarsku"- příspěvek pro jednodenní konferenci Rozvoj cestovního ruchu ve východním Krušnohoří