Zadní Doubice

Obec vzniklá postupně v 19. století rozšířením starší zástavby. Základem osídlení býval mlýn a katr, jehož dějiny lze sledovat do 17. století. Nelze vyloučit ještě starší dataci. V poválečném období obec zlikvidována, na místě zaniklé obce je hraniční přechod pro pěší.

Adresa: 

Zadní Doubice
Česká republika
50° 55' 23.988" N, 14° 24' 11.988" E