Suchá Kamenice

Strmá soutěska 1 km od Hřenska směrem k Děčínu. Původně využívána při plavení dříví, od 18. století již pouze jako pěší stezka. Stejnojmenný potok patří k vodotečím, které po většinu roku téměř vysychají. V letech 1793–1882 zde byl v provozu obilný mlýn, časem doplněný o katr a stoupu na tříslo. V blízkosti silnice byl roku 1830 vybudován hostinec. Oba objekty již zanikly. V soutěsce zachovány dvě pamětní tabule na plavení dříví a skalní lavice, vystavěné u příležitosti šedesáti let vlády císaře Františka Josefa I. v roce 1908.

Adresa: 

Česká republika
50° 52' 4.836" N, 14° 13' 56.568" E

Kategorie: 

  • Příroda