Šluknov

Město Šluknov je nejsevernějším městem České republiky, ležícím v kraji Ústeckém na 51000‘ severní šířky a 14027‘ východní délky v nadmořské výšce 350 m. n. m. Je svou rozlohou s téměř 47,5 km² druhým největším městem okresu Děčín, má přibližně 5.500 obyvatel a jeho součástí jsou městské části s pohádkovými názvy: Císařský, Království, Nové Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice, Fukov a Harrachov. Město Šluknov je přirozeným centrem Šluknovského výběžku, který je po něm také pojmenován.

První písemný doklad potvrzující existenci Šluknova nacházíme již roku 1281. Prvními majiteli Šluknovského panství byli Berkové z Dubé. Právě na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov v roce 1359 povýšen na město. Dalšími majiteli panství byli Šlejnicové, Mansfeldové, Dittrichštejnové a Harrachové, posledním majitelem byl Ervín Leopold Nostic – Rieneck.

Po 2. světové válce bylo panství jako německý majetek zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město Šluknov.

V dosahu jsou chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Labské pískovce a nejmladší národní park v České republice – Národní park České Švýcarsko, který spolu s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně patří svým charakterem k nejunikátnějším místům celé Evropy. Šluknovsko v minulosti patřilo k nejhustěji osídleným místům České republiky, s hojně rozšířeným průmyslem - ve městě se rozvíjelo zemědělství, řemesla, tkalcovství, pivovarství i chov dobytka, v 15. století také těžba zlata, stříbra, mědi a uhlí. Tyto doby jsou nenávratně pryč. Největší ránu rozmachu města zasadil požár v roce 1838, z jehož následků se město již nikdy zcela nevzpamatovalo. Kromě požárů však postihovaly město i morové rány a světové války.

V současnosti nabízí malebnou krajinu pro klidnou dovolenou. Šluknovskou pahorkatinu s nepříliš vysokými kopci je ideální projet v sedle kola. Dobře značená síť turistických i cyklistických cest umožňuje pohodlně poznat nejcennější krajinné a přírodní krásy s množstvím přírodních zajímavostí, kulturních památek a rozhleden. Šluknovský výběžek nabízí putování po rozhlednách, jen v tomto výběžku se jich nachází šest (Tanečnice u Mikulášovic, Dymník u Rumburku, Vlčí Hora u Krásné Lípy, Hrádek u Varnsdorfu, Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou a Studenec u Lísky), turista však může nadále pokračovat do blízkého Saska, kde jsou k vidění další rozhledny.

Množství dochovaných památkově chráněných objektů nabízí procházku za architekturou od baroka po moderní architekturu 20. století. V regionu se nachází i řada technických památek. Za pozornost stojí také řada pozoruhodných kostelů. V krajině se dochovalo nebývalé množství křížů, Božích muk a soch svatých, ve městě pak celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku – podstávkových tkalcovských domků. Dosud se těchto domů na Šluknovsku dochovalo na 2.500, řada z nich je památkově chráněná.
Bezesporu nejvýznamnější památkou města je zrekonstruovaný renesanční Šluknovský zámek.

Co byste měli vidět

Šluknovský zámek
Zámek s přilehlým parkem v anglickém stylu je situován na okraji intravilánu města Šluknova mimo středověké jádro, přibližně 200 m od náměstí Míru severovýchodním směrem, v ulici Zámecké. Zámek byl vybudován v letech 1566 - 1573 Arnoštem ze Šlejnic a v průběhu své historie byl v majetku mnoha šlechtických rodů. Od roku 1945 je jeho vlastníkem město Šluknov. Po velkém požáru zámku v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání se městu podařilo to, v co již nikdo ani nedoufal neprodat chátrající zámek některému z mnoha zájemců a krůček po krůčku ho postupně opravovat, získávat finanční dotace a nakonec celý zámek slavnostně otevřít.

Stalo se tak v červnu roku 2007 a od té doby je zámek v celé své obnovené kráse otevřen veřejnosti. Zámek je rovněž obklopen zrekonstruovaným zámeckým parkem v anglickém stylu.

Dnes má zámek i svůj prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prohlídky s průvodcem se konají celoročně, a to každý den v týdnu, včetně sobot a nedělí, od 10.00 do 16.00 hodin, vždy v každou celou hodinu.

V přízemí zámku je pro návštěvníky k dispozici Regionální informační centrum s veřejným internetem, které poskytuje své služby všem turistům a návštěvníkům města. Za návštěvu stojí rovněž vynikající zámecká cukrárna, jejíž sladké zákusky získaly značku regionálního produktu.

Zámek ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami, jednáními zastupitelstva města i dalšími kulturními akcemi, z nichž tou nejvýznamnější jsou již tradiční Zámecké slavnosti, konané zámku a zámeckém parku vždy poslední červnový víkend. Zámek své důstojné a krásné prostory nabízí rovněž k pronajmutí.

Arciděkanský kostel sv. Václava
Nachází se pod severní částí náměstí Míru v ulici Farní. Jedná se o jednolodní barokní kostel sv. Václava z let 1711 - 1714, který postavil Zachariáš Hoffmann z Lipové. Při požáru města v roce 1710 kostel lehl popelem. Postaven byl znovu v roce 1722.
Uvnitř kostela je uložen sarkofág z roku 1548 patřící Arnoštovi ze Šlejnic – tehdejšímu majiteli Šluknovského panství. Hlavní oltářní obraz je ukázkou práce pana Schmidta z Kramsu, vlastní chrám je pak vyzdoben dřevořezbami a sochami českých světců. Kostel byl znovu vysvěcen po rekonstrukci v roce 1993.

Kamenná empírová kašna
Je datována rokem 1794 a její autor není znám. Nachází se na náměstí Míru a je sestavena z dvoustupňového oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči.

Sloup Nejsvětější trojice
(sv. Václav, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký) – barokní sloup z roku 1752 pochází z dílny sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Sloup, nacházející se na náměstí Míru, je vysekán z pískovce a jeho výška je 8,8 m.

Křížová cesta
Její výstavba probíhala v letech 1738 – 1756, kdy byla vysvěcena. Součástí je XII. zastavení, z nichž posledním zastavením je kaple Kalvárie na vrcholu cesty. V této kapli je umístěno kamenné sousoší Kalvárie – Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Dalšími objekty jsou kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Dále zde naleznete pomník padlým a nezvěstným z 1. a 2. světové války, památníček Fridrichu Schillerovi a také tři stromové aleje. Celková rekonstrukce probíhala v letech 1998 – 2005.

Javorová brána
Tento zvláštní přírodní útvar dvou srostlých stromů naleznete v městské části Rožany. Legenda praví že při narození dvou synů majitel pozemků vysadil dva javory. Nadešla doba, kdy otec své potomky musel poslat do 1. světové války. Jeden ze synů v ní padl. Bolestnou ztrátu otec symbolizoval svým činem. Dva vyrůstající javory k sobě svázal tak, že ze dvou kmenů se vytvořila jediná rozložitá koruna, jakýsi symbol splynutí, sounáležitosti těch, které jsme oplakali a těch, do nichž vkládáme nové naděje a víru.

Arboretum Kunratice
Parková sbírka živých dřevin, obsahující téměř 3000 jedinců. Nejsevernější arboretum v České republice o rozloze 4,2 ha patří SLŠ a SOŠS Šluknov.

Víte, že……

Dějiny Šluknova opřádá řada tajemných příběhů. Nejznámější je bezesporu příběh o Bílé paní Šluknovského zámku, přízraku překrásné hraběnky Marie Terezie Dittrichštejnové, manželky hraběte Karla Adama z Mansfeldu. Ten svou hraběnku nevýslovně miloval a nepřál si, aby se někdo jiný se kochal její krásou, a tak hrabě svou milovanou zamykal do malé komnaty ve druhém patře zámku. Nebohé šlechtičně zde dělal jedinou společnost kolovrat, na kterém žena celé dny předla. Chování hraběte však bylo velmi nevyzpytatelné, někdy byl něžný a plný lásky, jindy zase zádumčivý a vzteklý, že i něžné slůvko hraběnky jej dokázalo rozčílit do nepříčetnosti. Jednoho dne, kdy na něj padla zlá chvíle, vtrhl do komnat za svou hraběnkou, která právě předla na svém kolovratu. V záchvatu žárlivosti i na samotný kolovrat, mrštil jej z okna, a když mu v tom chtěla hraběnka zabránit, shodil ji z otevřeného okna. Naneštěstí byl na zemi pod oknem velký kámen, o který se nešťastná hraběnka uhodila do hlavy a na místě zemřela. Žárlivec, hnaný výčitkami svědomí, zmizel ještě té noci. Utíkal prý kamsi k Budyšínu, pak se přidal k žoldnéřskému houfu a zemřel při obléhání Brém. Duch jeho zabité překrásné ženy prý dodnes bloudí komnatami Šluknovského zámku v podobě Bílé paní.

Co byste měli zažít

Ve Šluknově se každoročně, vždy poslední červnový víkend, konají tradiční Zámecké slavnosti vždy v určitém stylu. Slavnostmi, které mají již regionální i příhraniční charakter, žije v areálu zámku i zámeckého parku celé město i region. Páteční večer s dobovým průvodem a večerním koncertem v zámeckém parku slavnosti zahajuje. V sobotu se mohou návštěvníci po celý den těšit na dobové trhy, řemesla, rytířská klání, dobové tance i kapely, kejklíře, dobovou krčmu, dětské soutěže a mnoho dalšího. Otevřen je rovněž celý zámek s nabídkou výstav a prohlídek. Sobotní slavnostní den je pak zakončen večerním koncertem známých interpretů a slavnostním ohňostrojem.

Velmi zajímavé jsou take zimní zámecké večery na zámecké půdě.

Kam za kulturou

Dům kultury ve Šluknově pořádá různé kulturní či společenské akce (výstavy, plesy, karnevaly pro děti, odpoledne s dechovkou, pálení čarodějnic, Pohádkový les, roizsvícení vánočního stromu aj.), je zde vytvořeno i zázemí pro další aktivní vyžití (cvičení na trampolínkách, zumba, aerobic, orientální tance). 

Rovněž tak Šluknovský zámek pořádá různé kulturní či společenské akce, nabízí prohlídku zámku s průvodcem, zajímavé výstavy a mimo turistickou sezónu také zámecké večery na zámecké půdě s netradiční noční prohlídkou, doprovázenou živými obrazy a vyprávěným příběhem, zakončenou kulturním programem (koncert, divadlo) na zámecké půdě, kde je pro návštěvníky připravena zámecká čajovna se značkovými čaji.

Kam za sportem, relaxací a zábavou

Na sportovní stadion Slávy Novotného s travnatým fotbalovým hřištěm, tenisovými i olejbalovými kurty, saunou a restaurací; dále pak také do Squash centra (2 kurty, sauna, solárium, stolní tenis), nebo na bowling do místní Pizzerie, či kuželky do kuželkárny.

V městské části Království lze navštívit místní Ranč K („Konírna“), který nabízí jízdy na koních, výukové hodiny s cvičitelem, prohlídku stájí, ale i příjemné posezení v Country klubu „Na Konírně“. Konají se zde rovněž každoročně rodea.

Pro svůj odpočinek, relaxaci a zdraví jistě uvítáte pobyt v místní solné jeskyni.

Ubytování/stravování

Městská ubytovna Království poskytuje krátkodobé i dlouhodobé ubytování v 1, 2, 3 a 4 lůžkových pokojích.
Adresa: Království 10, 407 77 Šluknov
Telefon: +420 412 386 634, Mobil: +420 731 506 030, E-mail: ubytovna-sluknov@iex.cz
Web: www.mesto-sluknov.cz

Hotel Erlec Šluknov nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování v 9 pokojích (dvou a tří lůžkových), které jsou vybaveny stylovým nábytkem, televizí, sprchou a toaletou. Snídaně se podávají formou švédského stolu.
Adresa: Farní 649, 407 77 Šluknov
Mobil: +420 722 942 474, E-mail: hotelerllec@me.com
Web: www.erlec.cz

Penzion a restaurace Starý mlýn se nachází v městské části Šluknova – Rožany. Poskytuje 3 pokoje (dvou a třílůžkové), jejichž interiér je přizpůsoben této kulturní památce.
Adresa: Rožany 36, 407 77 Šluknov
Telefon: +420 412 387 028, E-mail: info@mlynrozany.cz
Web: www.mlynrozany.cz

Restaurace Club Šluknov
Adresa: T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov
Telefon: +420 412 386 215, E-mail: akcep@seznam.cz

Restaurace - Pizzerie Šluknov
Adresa: Zahradní 1076, 407 77 Šluknov
Telefon: +420 412 386 380, Mobil: +420 731 408 173, E-mail: mbm.blahova@seznam.cz

Restaurace Rožanka
Adresa: Rožany 1, 407 77 Šluknov
Telefon: +420 412 387 367

Kam na výlet

Naučná stezka Šluknov – Rožany: vede mezi městem Šluknovem a městskou částí Rožany po polních a lesních cestách a z menší části po silnici. Část stezky na levém břehu Rožanského potoka je vedena v souběhu s modře značenými turistickými cestami na pravém břehu samostatně. Návštěvníkům umožní seznámit se se čtyřmi lomy a se zajímavostmi okolní přírody a krajiny. Od výchozího bodu u Šluknovského zámku až po návrat do tohoto místa měří necelých 7 km. Spolu se zastávkami a neznačenými odbočkami, které mohou návštěvníci procházet samostatně, je vhodná na polodenní výlet v trvání 1 až 3 hodiny.

Hraniční turistická stezka Sohland/Spree… po stopách červeného lesního mravence: prochází krajinným skvostem Lužické vrchoviny a nabízí četné možnosti k vzdělávacím výletům, pozorování přírody a odpočinku. Na milovníky turistiky zde čeká devatenáct dvojjazyčných informačních panelů týkajících se ochrany přírody, rostlinopisu a geologie na stezce dlouhé 3,4 km. Výchozí bod okružní stezky a parkoviště se nachází v bezprostřední blízkosti Bauhofs Sohland.

Kunratická naučná stezka: leží jižně od Šluknova, jedná se o několikakilometrový okruh s 5-ti zastaveními (ŠLUKNOV, PLASTON, DŮL SCHWEIDRICH, LESY MĚSTA ŠLUKNOVA, ARBORETUM KUNRATICE, HONITBA KNÍŽECÍ). Byla realizovaná v roce 2011 Střední lesnickou školou a střední odbornou školou sociální Šluknov za finanční podpory firmy Plaston CR, s.r.o. Šluknov.

Turistické trasy

Trasa č. 1 - červená: Šluknov náměstí – Karlovo údolí – Kunratice arboretum - Hrazený – Zelený kříž – Brtníky ČD. Délka trasy 12 km. Kolem hřbitova a Pivovarského rybníka do Karlova údolí, lesem pak k Čítkovu mlýnu a Starostovu kříži do arboreta v Kunraticích. Dále pak na Číhanou (rekreační objekt) pod vrcholem kopce Hrazený k Zelenému kříži a dále lesní cestou a loukami do stanice ČD v Brtníkách.

Trasa č. 2 – modrá: Šluknov - Království – Jitrovník – Jiříkov. Délka trasy 10 km. Z náměstí Míru ve Šluknově k nádraží ČD a podél Rožanského potoka do Království, na vrch Jitrovník až do Jiříkova.

Trasa č. 3 – modrá: Šluknov – Rožany – Javorová brána – hraniční přechod. Délka trasy 3 km. Ze šluknovského náměstí Míru kolem starých lomů do Rožan a k Javorové bráně, kde značená trasa končí. Lze pak pokračovat dále asi 500 m k hraničnímu přechodu do SRN (neznačeno).

Cyklistické trasy

Trasa č. 211: Rožany – Šluknov – Staré Křečany – Krásná Lípa – Rybniště – Horní chřibská – Krásné Pole – Kytlice. Délka trasy 34 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové. Trasa prochází od severu k jihu napříč Šluknovským výběžkem. Na cestě je několik vrchů, převýšení však není nijak náročné. Trasa začíná na státních hranicích v Rožanech - Sohland a přes Šluknov pokračuje do Starých Křečan, dále do Krásné Lípy, kde pojedete okolo domu Českého Švýcarska (informační centrum), přes Vápenný vrch do Rybniště, Horní Chřibské, Krásného Pole a Kytlic, kde se kříží s trasou č. 21, vedoucí do České Kamenice. Dále se trasa křižuje s trasami č. 3043 (Šluknov), č. 3014 (Staré Křečany), č. 3013 (Krásná Lípa) a č. 3052 (Horní Chřibská), se kterou vede cca 1 km souběžně.

Trasa č. 3014: Dolní Poustevna – Vilémov – Mikulášovice – Tanečnice – Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Dymník – Rumburk – Horní Jindřichov. Délka trasy 28 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové. Trasa č. 3014 je situována ve Šluknovském výběžku. Není nikterak náročná, vede po velmi dobré cestě, ale poněkud více do kopce. Začíná i končí na státních hranicích s Německem, a to v Dolní Poustevně - Sebnitz a v Horním Jindřichově - Seifhennersdorf. V Dolní Poustevně začíná společně s trasou č. 3043, dále pak vede do Vilémova a Mikulášovic, odkud je možné se vydat po pěší, turisticky značené cestě na cca 2 km vzdálenou rozhlednu Tanečnice. Značení dále pokračuje na Brtníky a Vlčí Horu, kde můžete vystoupat na stejnojmennou rozhlednu Vlčí Horu. Dále se trasa odebírá ve směru Zahrady. Zde opustí značení asfaltovou vozovku a pokračuje poněkud horší cestou mezi pastvinami. Po chvíli dorazíte na třetí rozhlednu na trase – Dýmník. Odtud trasa dále pokračuje po velmi příjemné lesní asfaltové cestě do města Rumburka, odkud dojedete do cíle k hraničnímu přechodu v Horním Jindřichově. Trasa se křižuje s cyklotrasami č. 3041 (Mikulášovice), č. 3032 (Brtníky), č. 3033 a č. 3029 (Vlčí Hora).

Trasa č. 3042: Šluknov – Království – Rumburk – Jiříkov/Neugersdorf. Délka trasy 18 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové. Trasa vede převážně po zpevněných cestách, částečně po málo frekventovaných asfaltkách. Je vhodná pro svátečního cyklistu. Vede ze Šluknova, kde se střetávají ještě dvě další trasy č. 3043 a č. 211, přes městskou část Království a poté příjemnou lesní asfaltovou cestou k restauraci Zámeček. Odtud vás čeká příjemný sjezd do centra města Rumburku. Z centra vás pak dělí do konce trasy cca 3 km. Cílem trasy je hraniční přechod Jiříkov – Neugersdorf, kde se opět křižuje s cyklotrasou č. 3043.

Trasa č. 3032: Brtníky – Kopec – Zadní Doubice – turistický most – Kyjov. Délka trasy 11 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové. Trasa vám ukáže krásy Kyjovského údolí, je jednou z lehčích a pohodlných cest. Trasa začíná v Brtníkách, místní části obce Staré Křečany, kde naleznete Křížový vrch s kaplí a obnovenou cestou, dále torzo morového sloupu s letopočtem 1682. V Brtníkách se trasa křižuje s cyklotrasou č. 3014. Dále vede trasa přes osadu Kopec, Zadní Doubici, přes most nad soutokem Křinice a Vlčího potoka, křižovatku turistických cest, Kyjovské údolí, romantickou část kaňonu říčky Křinice (7 km) a končí v Kyjově, kde se dále sbíhají cyklotrasy č. 3029 a č. 3013. Po trase se také setkáte s propojovací cyklotrasou č. 3033, která spojuje cyklotrasu č. 3014 a č. 3032.

Trasa č. 3041: Lipová/Sohland – Velký Šenov – Mikulášovice. Délka trasy 16 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové. Trasa začíná i končí na státních hranicích a má dva cíle. Kvalita cest je velmi dobrá, cestu občas zpestří nějaký ten kopeček. Trasa začíná na státních hranicích v Lipové - Sohland. Před Lipovou se trasa kříží s další cyklotrasou č. 3043. Vede obcí Lipovou směrem na Velký Šenov a dále do Mikulášovic, kde se trasa rozdvojuje. Jeden směr vede k hraničnímu přechodu Mikulášovice (Tomášov) - Sebnitz, kolem rozhledny Tanečnice, ke které se dostanete po pěší turisticky značené cestě. Druhý směr vede z Mikulášovic k hraničnímu přechodu Mikulášovice - Hinterhermsdorf, pod Hraničním vrchem.

Trasa č. 3043: Filipov – Jiříkov – Šluknov – Nové Hraběcí – Lipová – Severní – Lobendava – Dolní Poustevna. Délka trasy 35 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové.  Tato trasa běží od jednoho hraničního přechodu k druhému. Kvalita cest je přiměřená. Začátek trasy je na hraničním přechodu Jiříkov – Neugersdorf. Dále cesta pokračuje na Jiříkov, kde se nachází další hraniční přechod, tentokráte Jiříkov – Ebersbach. Dále pak přichází obtížnější úsek hraničním hvozdem do města Šluknova. Zde se trasa kříží s cyklotrasami č. 211 a č. 3042, dále se pak ubírá na Nové Hraběcí a hraniční přechod Lipová – Sohland, kde se setkává s cyklotrasou č. 3041. Cesta dále pokračuje přes osadu Liščí do obce Severní a Lobendavy. Z Lobendavy trasa pokračuje do Dolní Poustevny, kde trasa končí opět na hraničním přechodu.

Trasa č. 3052: Varnsdorf – Světliny – Studánka – Horní Podluží – Jiřetín pod Jedlovou – Jedlová – Horní Chřibská – Chřibská – Studený – Lipnice – Kunratice – Česká Kamenice. Délka trasy 34 km. Obtížnost střední. Doporučené kolo horské, trekové. Trasa začíná ve Varnsdorfu, dále pokračuje krajinou Lužických hor na Studánku, poté do Jiřetína pod Jedlovou, Chřibské a směrem do České Kamenice, kde je možné mimo značenou trasu navštívit Panskou skálu. Tato cyklotrasa se křižuje s dalšími trasami č. 21, 211, 3013 a 3015. Vede převážně po silnicích, částečně po zpevněných cestách. Úsek Varnsdorf – Studánka není značen.

Další informace vám poskytnou v Regionálním informačním centru.

Adresa: 

407 77 Šluknov
Česká republika
51° 0' 9.6984" N, 14° 27' 9.054" E

Kategorie: 

  • Obce