SKD - Albertinum

Drážďanské muzeum moderny a 19. století ve starobylé budově Albertina je předurčeno k tomu, aby pod jednou střechou spojovalo minulost a budoucnost. Toto jedinečné spojení se nevztahuje jen na výběr exponátů ze dvou sbírek: Sbírky soch a Galerie nových mistrů. Vztahuje se i na přestavbu budovy – ta akceptuje historickou tradici a citlivě ji přetváří. V moderním oděvu se nové Albertinum představí svým hostům od léta 2010.


Na „Balkoně Evropy“, terase Brühlsche Terrasse, se bude znovuotevřené muzeum nacházet v bezprostředním sousedství dalších stánků moderního umění: Vysoké školy výtvarných umění, haly umění Kunsthalle v budově Lipsiusbau, která se od svého znovuotevření v roce 2005 stala vhodným místem pro mimořádné výstavy moderního umění Státních uměleckých sbírek Drážďany. Barokní paměť Drážďan bude v novém muzeu doplněna o umění 19. století.

Záštitu nad znovuotevřením převzal prezident Evropské komise José Manuel Barroso. „Dokazuje to opět, jakému lesku a významu se Státní umělecké sbírky těší v celé Evropě“, řekl generální ředitel Státních uměleckých sbírek Drážďany, Prof. Dr. Martin Roth.

Důvodem pro novou koncepci Albertina byla stoletá voda řeky La-be a jejích přítoků v roce 2002. Depozitáře v podzemí historické budovy muzea byly poškozeny a mají být do budoucna zabezpečeny proti povodním. „Bellotto už neskončí v akváriu“, konstatoval tenkrát Martin Roth, generální ředitel Státních uměleckých sbírek Drážďany.

Brzy nato bylo v rámci zvláštní sbírky vybráno více než 3,4 milionu euro na nový depozitář tím způsobem, že četní uznávaní němečtí umělci, jako např. Gerhard Richter a Georg Baselitz darovali svá díla, která byla v listopadu 2002 vydražena v Berlíně.


Podle návrhu „Arche für die Kunst – Archa pro umění“ berlínských architektů Staab Architekten vzniknou ve výšce 17 m ve střeše depozitáře a dílny restaurátorů. Nad atriem čtyřkřídlého komplexu z pozdního 19. století se vznáší architektonické mistrovské dílo současnosti – ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 2700 tun. Tímto způsobem se získá nový, zastřešený prostor a díky speciálnímu průchodu světla spárami ve střeše se dostane denní světlo dokonce až dolů do foyer muzea.

Stálá výstava umožní v rámci nové, koncentrované koncepce nahlédnout do vývoje výtvarného umění ve všech jeho médiích od 19. století až do současnosti.

Expozice připomene důležité impulzy pro moderní umění, které z Drážďan vycházely. Obě muzea, Sbírka soch a Galerie nových mistrů spoluvytvářejí dialog, doplňují a setkávají se. V sále Klingersaal bude mít návštěvník například možnost smyslového vnímání umění Fin de Siècle formou souhry sochařství a malířství. Sál Mosaiksaal bude věnován klasicismu a sochaři Ernstu Rietschelovi.


Ve sbírce soch začíná moderna pracemi francouzského sochaře Augusta Rodina (1840-1917), následuje klasická moderna a sochy vzniklé po roce 1945. Návštěvníci si mohou prohlédnout kromě jiného práce Maxe Klingerse a Wilhelma Lehmbrucka, kteří se intenzivně zabývali Rodinovou tvorbou, jakož i dílo Georga Kolbeho a Hanse Blumenthala. Znovuobjevit lze zde také umění NDR prezentované např. tvorbou Fritze Cremera, Hermanna Glöcknera, Petera Makoliese a Wielanda Förstera. Na důležitý vývoj na Západě poukazují skupiny prací Emila Cimiottiho a Anthonyho Cara. Tradiční pojetí média sochy překračuje zvuková videoinstalace Stephana von Huena a současná sochařská tvorba. Vynikající antická sbírka má být nově prezentována ve východní hale Obrazárny starých mistrů, která byla navržena Semperem speciálně pro antické sochy.


Telefon: +49 - (0)351 - 49 14 2000I Galerie nových mistrů zahajuje procházku svymi výstavními prostorami průkopníkem moderny – Casparem Davidem Friedri-chem (1774-1840), nejvýznamnějším německým umělcem období romantismu. Vždyť Drážďany byly centrem raného romantismu. V chronologickém řazení následují další malíři této umělecké epochy, jako např. Carl Gustav Carus, Johan Christian Clausen Dahl a Ludwig Richter, dále francouzští a němečtí impresionisté Claude Monet, Edgar Degas, Max Liebermann a Max Slevogt. Expresionismus je zastoupen nejen osobou a dílem Otto Dixe. Součástí sbírky jsou i díla umělecké skupiny BRÜCKE, která byla založena roku 1905 v Drážďanech, konkrétně Ernsta Ludwiga Kirchnera a Karla Schmidt-Rottluffa. Prohlídku uzavírá Gerhard Richter, který se osobně spolupodílel na přípravě obou místností. Poprvé bude jeden celý sál věnován i umělcům A. R. Penckovi a Georgu Baselitzovi. Novinkou je oddělení umění v rozděleném Německu a po roce 1989. Místnost po místnosti budou představeny obrazy umělců z NDR a SRN. Jmenovitě jsou to Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer, Sigmar Polke, Günter Fruhtrunk či Norbert Tadeusz, resp. východoněmečtí a západoněmečtí umělci jako Eberhard Havekost, Neo Rauch, Thoralf Knobloch nebo Johannes Kahrs.


Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 8.00 - 20.00 hod
Víkendy: 9.00 - 18.00 hod

Kontakt:

Telefon: +490 351 49 14 2000
Fax: + 490 351 49 14 2001
E-Mail: besucherservice@skd.museum.de

Kategorie: 

  • Saské Švýcarsko