Růžovský vrch

Přírodní rezervace Růžák (118 ha) – nejvyšší bod Národního parku České Švýcarsko (619 m) a dominanta celé oblasti. Je nejmohutnější třetihorní čedičovou vyvřelinou v celém Českosaském Švýcarsku. Předmětem ochrany jsou zde zachovalá přirozená lesní společenstva s pralesovitým charakterem a s charakteristickými druhy rostlinných společenstev jako např. mařinka vonná, strdivka jednokvětá, pitulník horský, kyčelnice devítilistá a cibulkonosná aj. Najdeme zde také charakteristické obyvatele zachovalých listnatých lesů, např. holuba doupňáka, žlunu šedou, plcha velkého, netopýra rezavého nebo čolka horského. Dříve na vrcholu stávala chata s rozhlednou. Dnes vzrostlý bukový les, bez výhledu.

Adresa: 

Česká republika
50° 49' 59.448" N, 14° 19' 51.528" E

Kategorie: 

  • Příroda