Mariánská kaple v Hluboké rokli u Lipnice

Zhruba uprostřed mezi Studeným a Lipnicí, poblíž silnice nad zalesněnou skalnatou Hlubokou roklí (Tiefen Loch), stojí pod korunami obrovských smrků mariánská lesní kaple. Stojí při starobylé, snad skutečně středověké „Šluknovsko-pražské kurýrní cestě“ („Schluckenau-Prager Botenweg“ - Herr 1993), která tu přímočaře protínala úzkou hlubokou skalnatou roklinu, na jejímž dně se vine stříbrná stužka potůčku. Jak zdokumentoval pan Petr Kühn se svým synem, přes potok vedl ještě roku 2010 pod novou silnicí dobře viditelný most. Pro novou silnici budovanou až v druhé polovině 19. století byly skalnaté svahy rokle příliš strmé a tak je musela překonat serpentinami. Stará cesta v jižním svahu rokliny, směrem k Lipnici, ubírala část masivu v několika desítkách metrů dlouhé osekané stěně, naproti níž na druhé straně cesty ze dna údolí vystupuje úzký skalní sloup. Dnes již sotva zjistíme, procházela-li stará cesta mezi sloupem a skalní stěnou nebo byla-li cesta prosekána původně jednotným skalním masivem. Do zbytku skalní části věže byla již v roce 1773 vytesána „kaple“. Zbytky mostku odnesla v podvečer 9. června 2009 katastrofální průtrž mračen a následná přes 9 m vysoká záplavová vlna, která s sebou odnesla vše, co jí stálo v cestě. To ostatní zcela změnila následná stavební činnost.

Výklenku kaple dominuje hluboký reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí, zpracovaný podle předlohy zázračné mariánské sochy z České Kamenice. Nápisy na kartuších, které nesou dva snášející se andělé, hlásají, že kaplička byla zřízena v roce 1733 ke cti Boží a jeho bolestné matky někdejším rychtářem ve Studeném Christophem Austenem na pozemku Eliase Schiffnera z Lipnice. Spodní část plastického orámování výklenku částečně překryl reliéf oblaku s dvojicí andílčích hlav.

Votivní stavba byla postavená jako díkůvzdání za šťastné uzdravení, resp. ochránění před morovou nákazou, která postihla Českokamenicko. Jak vypráví N. Belisová, podle tradice bylo založení kaple spojeno s příběhem z morového roku 1713, kdy onemocněly také desetileté děti studeneckého rychtáře Ch. Austena (majitele statku čp. 11) a sedláka E. Schiffnera (čp. 24) z Lipnice. Rodiče obou dětí se dávno předtím dohodli, že své potomky zasnoubí a že jejich sňatkem dojde k pokrevnímu spojení spřátelených rodin. Ve chvílích nejvyšší nouze si hospodáři slíbili, že pokud děti přežijí, postaví u staré Kamenické cesty v Hluboké rokli kapli ke cti Panny Marie. A tak se stalo, že v roce 1733 vyrostla na Schiffnerově pozemku (ke statku čp. 24 v Lipnici) krásná barokní skalní kaple. Jak ukázaly archivní prameny, skutečnost byla poněkud složitější, než tradovaný příběh.

Adresa: 

Kunratice
405 02 Kunratice
Česká republika
50° 50' 13.4088" N, 14° 26' 8.1816" E

Kategorie: 

  • Památka