Lischkens Kapelle (Chřibská)

Neoklasicistní kapli ze světlých pískovcových kvádrů dali roku 1927 vybudovat bratři Franz a Karl Lischkeovi z Chřibské. Kaple se podle lidové tradice nazývala Lischkens Kapelle. Stojí při turistické cestě z Chřibské na vrch Spravedlnost.

Při restaurování byla odstraněna hustá náletová zeleň a provedeny terénní úpravy. Po očištění pískovcových kvádrů byly na vybraných místech provedeny odsolovací zábaly. Původní olejomalba se nedochovala. Podle dochovaného původního popisu zobrazuje nová olejová malba na plechu Duše v očistci a Čtrnáct svatých Pomocníků.

Rekonstrukci zrealizovala v roce 2011 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF.

Adresa: 

Chřibská
Česká republika
50° 52' 14.7468" N, 14° 28' 30.6084" E

Kategorie: 

  • Památka