Kříž s kamenným podstavcem (Skřivánčí Pole)

Žulový podstavec s vysokým kovaným křížem stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy v bývalé vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Autor, ani donátor kříže, který pochází z konce 18. století, není znám.

Na restaurovaný původní kovaný kříž s letopočtem 1798 byly vráceny siluety Krista, Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny. Doplněn byl původní nápis: „Wir danken dir von Herzen. O Jesu liebster Frond, die Todesschmerzen du hast, sehr gut gemeint.“ Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen žulový podstavec.

Rekonstrukci kříže zrealizovala v roce 2011 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF. Na obnovu památky přispěla také obec Staré Křečany.

Adresa: 

Česká republika
50° 56' 0.312" N, 14° 29' 56.0004" E

Kategorie: 

  • Památka