Kříž s kamenným podstavcem (Mikulášovice)

Žulový podstavec s vysokým litinovým křížem neznámého stáří.

Při poslední rekonstrukci byla na podstavec kříže s ukřižovaným Kristem při hlavní silnici v Mikulášovicích umístěna litinová silueta Panny Marie. V minulosti se jednalo o zobrazení časté u mnoha drobných sakrálních staveb ve Šluknovském výběžku. Do dnešních dnů se kvůli poválečné devastaci křížů podobné siluety příliš nedochovaly. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení, s nímž se restaurátoři setkali poprvé právě v Mikulášovicích.

Rekonstrukci kříže zrealizovala v roce 2011 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF. Na obnovu památky přispělo také město Mikulášovice.

Adresa: 

Česká republika
50° 58' 12.216" N, 14° 20' 52.494" E

Kategorie: 

  • Památka