Kaple Nejsvětější Trojice (Vlčí Hora)

Zděná hranolová kaple se sedlovou střechou. Kaple má obdélný půdorys. Omítané a barevně natřené fasády nejsou plasticky členěny kromě hlavního průčelí, kde je pravoúhlý vstupní otvor doprovázen na bocích dvojicí konchou završených nik. Stavba má nízký sokl. Střecha je kryta titanzinkovým plechem. Interiér je zaklenut valenou klenbou. Na stěně proti vchodu je vyzděna prostá lavice a nad ní reliéf Nejsvětější Trojice. Fasáda je natřena kombinací bílo žluté barvy. Za kaplí roste mohutná lípa.

Kapli postavil Johann Georg Klinger r. 1709 na pozemku patřícím k jeho domu čp. 14. Údajně z vděku, že se mu vrátil jeho syn živý a zdravý z války. Roku 1838 měla kaple šindelovou střechu, uvnitř byl malý oltářík, podmalby na skle s motivem Krista Vítězného a Ukřižování Krista, dřevěné sošky Piety, Jana Nepomuckého a oblékací sošky sv. Anny a Madony. Dále zde byl obraz Panny Marie Pomocné a Antonína Paduánského, obraz Tří králů, voskové Jezulátko v prosklené vitríně, obraz Čtrnácti svatých pomocníků. Roku 1891 daroval kapli sochu Bohorodičky brtnický kaplan Franz Kollator.

Literatura a prameny:
BELISOVÁ, Natalie: Putování po duchovním panství Krásnolipska, Krásná Lípa 2005
ústní sdělení: Karel Stein, Děčín 2009

Adresa: 

Česká republika
50° 55' 29.2764" N, 14° 28' 34.9536" E

Kategorie: 

  • Památka