Kamenický Šenov

Nachází se v půvabné krajině pískovcových a čedičových útvarů na rozhraní chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Lužických hor, v nadmořské výšce 350 - 550 m. Správní celek města, které je součástí Libereckého kraje na severu Čech, tvoří 2 části Kamenický Šenov a Prácheň. Počet trvale žijících obyvatel se pohybuje kolem 4 000.

Městečko je proslulé sklářskou uměleckou výrobou a nepřerušenou, téměř třistaletou produkcí překrásných křišťálových lustrů.

První zpráva o Kamenickém Šenově je z roku 1352 v českokamenické kronice, kde je ves založená přistěhovalými Lužickými Srby nazývána Sonov, o třicet let později Skonov. Ještě později se uvádějí názvy Šena a Šenov. Vzhledem k tomu, že toto místo patřilo k českokamenickému panství, ujal se název Kamenický Šenov. V roce 1849 byla vesnice povýšena na městys a v roce 1900 na město. V 15. století patřil Kamenický Šenov k českokamenickému panství Hynka Berky z  Dubé, od roku 1427 pak pánům z Vartemberka. Na počátku 17. století koupil panství Radoslav Kinský z Vchynic. Tento rod se pak po mnoho let významně podílel na rozvoji šenovského sklářství.

Co byste měli vidět:

Panskou skálu – II. zóna CHKO (597 m n.m.) je jedním z našich nejpopulárnějších a nejčastěji navštěvovaných chráněných území. Je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší, vzniklého vulkanickou činností. Původně byly koncem 18. století čedičové sloupy lámány pro použití ke stavebním účelům. Tak byla postupně odhalena pozoruhodná vnitřní stavba vršku, tvořeného štíhlými čtyř- až šestibokými čedičovými sloupy, které jsou místy až 15m vysoké; a protože jsou uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan, říká se skále lidově Varhany.

První snahy o záchranu začaly koncem 19. století a vyvrcholily zákazem těžby čediče v roce 1948. Panská skála je oblíbeným místem turistů, ale i filmařů. Nejznámější je pohádka „Pyšná princezna“. U Panské skály je umístěno Informační centrum.V roce 2013 oslavujeme 60 let vyhlášení Národní přírodní památkou (1953). Oslavy vyvrcholí 31.8.2013.

Sklářské muzeum – typický šenovský patricijský dům, součást městské památkové zóny tvořené zástavbou domů z 18. století. Expozice zahrnuje především ryté a broušené sklo z šenovsko - borské oblasti ze 17. století do současnosti. Muzeum vystavuje mimo jiné část unikátní sbírky rytého skla firmy J. & L. Lobmeyr, výběr exponátů z mezinárodních sympozií rytého skla, pořádaných v Kamenickém Šenově od roku 1996, ukázku svítidel zhotovených dle dobových vzorů. Nejobdivovanějším exponátem je skleněná židle od firmy Eliase Palmeho z roku 1894. Prodej skla, bižuterie a odborných publikací. www.muzeumskla.cz

Katolický farní chrám „Narození sv. Jana Křtitele“ se zachovalým hřbitovem sklářských obchodníků - byl postaven v letech 1715-18  v barokním stylu italským stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. Hrabě-knížecím patronátním úřadem rodu Kinských v České Kamenici byl pečlivě prováděn patronát až do roku 1939, což dodnes dokazuje erb se 3 kančími zuby nad hlavním portálem chrámu. Obraz na hlavním oltáři představující „Křest Ježíše“ vytvořil Anton Wenzel z Trutnova v r. 1896. Půvabný malý hlavní oltář - kopule na 7 sloupech, má připomínat Chrám Boží moudrosti. Obrazy na postranních oltářích: Sv. Jan z Nepomuku, Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Antonín Paduánský, jakož i zdařilou kopii „Poslední večeře“ od Leonarda da Vinci, vymaloval František Hochelber z Děčína. Skleněný lustr uprostřed chrámu byl okolo roku 1856 věnován zdejší továrnou na lustry Elias Palme. U severní strany kostela je zbytek starého hřbitova s velkolepými náhrobky bohatých sklářských rodin. Náhrobky jsou postupně restaurovány. O záchranu se stará sdružení Sonow www.sonow.cz

Sklárny s nejstarší sklářskou školou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská byla založena v roce 1856 jako vyústění potřeb vzdělávání sklářských řemeslníků především v malování, rytí a broušení skla. Škola za více jak 150 letou existenci vychovala mnoho vynikajících výtvarníků a řemeslníků. Škola má také svoji vlastní galerii, kde je možné nejen zhlédnout špičkové práce absolventů, ale také si ve školní prodejně kvalitní a levné výrobky studentů zakoupit. http://www.czech-glass-school.com/

První sklářská huť zde byla postavena v roce 1886 a je funkční dodnes. Město je také sídlem největšího českého výrobce lustrů a svítidel Preciosa Lustry. Přehled možných prohlídek skláren na webových stránkách města.

Muzejní lokálku s prázdninovým provozem

Po „muzejní trati“ z roku 1886 mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí jezdí od 8. června do 15. září historický motoráček řady M 131.1302, přezdívaný „Hurvínek“

Další, tzv. Lužický motoráček vás zaveze z Kamenického Šenova a dalších míst za kulturou, turistikou a zábavou města Liberce. V roce 2013 vyjíždí na svou trasu již 5. rokem. Vlak jezdí každý prázdninový pátek od 5. července do 30. srpna 2013.Na své cestě Lužickými horami z Kamenického Šenova přes Českou Kamenici, Benešov nad Ploučnicí, Českou Lípu a Jablonné v Podještědí do krajského města Liberec urazí téměř 98 kilometrů. V Novině projede po největší zajímavosti na trati - mohutném kamenném viaduktu dlouhém 200 m a vysokém až 30 m. Motoráček vás odveze z libereckého nádraží až na vlečku Babylon a Dopravního podniku města Liberce, kde je možnost přestupu na historickou tramvaj Bovera, která vás odveze až k zoologické a botanické zahradě www.kzc.cz

Křížovou cestu umístěnou v dolní části města u bývalého koupaliště a nově zrekontruovanou. Tři sta metrů od výklenkové kaple Božího hrobu, na horizontu kopce s příznačným názvem Stráž (451m), naleznete vytesanou kapli Svaté Trojice. Po vydechnutí se tak můžete nevšedně rozhlédnout po celém dolním Šenově, po cestě životem a jeho zákrutách… Citlivý majitel pozemků, sedlák Franz Kreibich, zakladatel této Křížové cesty (1856), tak jen vystihl přítomný Genius loci. V celém areálu je i obnovená výklenková kaple Kristus v zahradě Getsemanské. Hned vedle vyvěrá pramen Svatého kříže. Od něj cesta stoupá vzhůru ke kapli Božího hrobu vytesané do úpatí nejmohutnější pískovcové věže, na jejímž vrcholu je osazen dřevěný kříž. Od r. 2008 celý prostor obnovuje občanské sdružení Na Výsluní. www.navysluni.net

Cyklostezku Varhany (ještě nedokončena (zatím pouze do Volfartic) – termín září 2013), která se nachází v severozápadní části regionu Českolipska. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty, která je oddělená od automobilového provozu. Spojuje město Česká Lípa s městem Kamenický Šenov, v jehož blízkosti se nachází významný turistický cíl – Panská skála. Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné také příznivé sklonové poměry stoupání, které nepřesahují 2,9%. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale stává se tak ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů. www.cyklostezkavarhany.cz

Víte že?

Kamenickému Šenovu se v dobách jeho největšího rozkvětu v 19. a počátkem 20. století přezdívalo „malá Paříž“. Ve městě je nejstarší sklářská škola světa, v září se zde pořádají trienále sympozií rytého skla. V letech 2007-2009 byly ve městě vybudovány dva nové parky za podpory Nadace Proměny. Oblíbenou turistickou akcí je každoroční Pochod za kvetoucí měsíčnicí, který se koná v květnu.

Adresa: 

Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov
Česká republika
50° 46' 22.728" N, 14° 28' 21.324" E

Kategorie: 

  • Obce