Edmundova (Tichá) soutěska

Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890.

Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje Divoká soutěska.

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují. 

 

 

 

3. Duben - 4. Říjen
Po - Ne: 9:00 - 18:00
5. Říjen - 1. Listopad
Po - Ne: 9:00 - 17:00
VstupnéCena [CZK]
dospělí/Erwachsene/adults
80
děti/Kinder/Children 3 - 15
40
senioři/Senioren/Seniors
40
Invalidé/Behinderte/disabled
0
Psi/Hunde (nur mit Maulkorb)/Dogs (only with muzzle)
0

Adresa: 

Hřensko
Česká republika
50° 52' 17.472" N, 14° 15' 44.4852" E

Kategorie: 

  • Příroda