Děčín – kostel sv. Václava a Blažeje a kaple Panny Marie Pomocné

Dnešní podoba barokního trojlodního kostela se čtyřbokou věží, jehož průčelí zdobí sochy sv. Václava a sv. Blažeje, vzešla z rekonstrukce ukončené v druhé polovině 19. stol. Původní farní kostel sv. Václava (první doložená zmínka pochází z roku 1368) se nacházel na jiném, doposud nezjištěném místě. Roku 1492 byl vysvěcen nově postavený gotický kostel, který zcela zničil požár města v roce 1749. Obnova byla zahájena již roku 1751, ale teprve roku 1878 začal kostel opět sloužit svému účelu. V roce 1927 byla z protější strany ulice přenesena ke kostelu kaple Panny Marie Pomocné, pocházející z roku 1726. Roku 1939 byla do severní stěny kostela zabudována kaple sv. Anny, pocházející z roku 1730, která původně stávala v Anenské ulici.

Adresa: 

ul. 28. října
405 01 Děčín 1
Česká republika
50° 46' 55.6716" N, 14° 12' 54.3672" E

Kategorie: 

  • Památka