Bratrský oltář (Brüderaltar)

Liturgický areál a romantické výletní místo se skalním převisem, skalními výklenky a sochařskou výzdobou na plošině na severovýchodním svahu Jehly (478 m n. m.) u České Kamenice.

Datum a důvod vzniku Oltáře bratří nejsou známy. Podle lidové tradice prý na místo přicházeli v 16. - 17. století katolíci z širokého okolí a účastnili se tajných mší. Po bitvě na Bílé hoře místo údajně v 17. století tajně navštěvovali evangelíci. Je možné, že Oltář bratří souvisel s činností náboženského bratrstva (Brüderschaft) z České Kamenice (1665-1783).

V 19. století areál sloužil jako poutní místo, kam v létě přicházeli věřící z okolních farností. Současně byl oblíbeným výletním cílem. Vznik novodobého liturgického areálu byl v 19. století patrně ovlivněn citem pro krásu lesní partie a romanticky zkresleným výkladem historie. V 80. letech 19. století byly do areálu přeneseny sochy sv. Jana Nepomuckého (1718) a sv. Antonína Paduánského od kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici. Roku 1887 dali měšťané z České Kamenice na místě prostého oltářního stolu zhotovit nový dřevěný oltář. Obraz s motivem Modlitby v Getsemanské zahradě namaloval Josef Strobach. Práce provedl truhlář Anton Gampe z České Kamenice. Sochy andělů pocházely od sochaře Franze Wenzela Fischera. 1887 byla zřízena křížová cesta, obrazy křížové cesty byly umístěny do 13 skalních výklenků. Došlo k vybudování kaple Božího hrobu a v její blízkosti byla umístěna socha Génia smrti (anděla). O údržbu místa i přírodního parku kolem Jehly se staral okrašlovací spolek z České Kamenice (Anpflanzungs- und Verschönerungsverein). Renovace areálu proběhly roku 1915 a 1923. Vedle stavby schodišť, lavic a zábradlí došlo k výměně obrazů křížové cesty.

Poničený areál Bratrského oltáře byl vyčištěn roku 1993. Při obnově z let 2010-2011 byly skalní výklenky osazeny kopiemi obrazů dochované křížové cesty. Po úpravě schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch z umělého kamene. Restaurované originály soch byly přemístěny na chráněné místo.

Rekonstrukci realizovala v letech 2010-2011 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF. Na obnovu památky přispělo také město Česká Kamenice.

Adresa: 

Česká republika
50° 48' 30.1428" N, 14° 25' 53.2416" E

Kategorie: 

  • Památka