Údolím Brtnického potoka

  • Na kole
  • Pro začínající turisty

Pohodlná kratší okružní cyklotrasa vede z Krásné Lípy po silnici podél říčky Křinice do Kyjova, kde je k vidění mnoho krásných podstávkových domů. U restaurace Na Fakultě odbočíme vpravo směrem do Kyjovského údolí, jednoho z nejkrásnějších míst severní části Českého Švýcarska. Projedeme pod Kyjovským hrádkem, okolo jeskyně Vinný sklep a dále pokračujeme po cyklostezce Kyjovským údolím po proudu Křinice až k Brtnickému mostu. Zde se vydáme po cyklostezce č. 3032 vpravo a jedeme krásným klidným údolím Brtnického potoka. Po levé straně mineme sochu sv. Antonína, po pravé straně pak bývalý Prostřední mlýn a přijedeme do malebné osady Kopec. Občerstvit se můžeme ve vyhlášené výletní restauraci U Oty, dříve známé pod jménem U Vyskočilů.

Pokračujeme osadou Kopec, míjíme krásné podstávkové domy i bývalý Rychtářův mlýn a přijedeme do Brtníků, kde se dáme doprava. Projedeme obcí po silnici a na křižovatce u Galerie Ametyst odbočíme doprava směr Krásná Lípa. Po silnici (cyklostezka č. 3014) zvlněným lesnatým krajem míříme do obce Vlčí Hora (možnost výstupu na stejnojmenný kopec s rozhlednou na vrcholku). Projedeme Vlčí Horou a v Zahradách (je zde k vidění unikátní geologická mapa), kde silnice zatáčí doprava na Krásnou Lípu, z ní sjedeme a pokračujeme rovně po cyklostezce kolem biofarmy. V místě zvaném Skřivánčí pole (zaniklá osada) zahneme doprava a přijedeme po cyklostezce č. 211 zpět do Krásné Lípy.

Příběh sochy sv. Antonína v údolí Brtnického potoka
 

V obci Kopec (dříve zvané Hemmehübel) bývaly dříve čtyři velké vodní nádrže, u nichž stál vždy vodní mlýn nebo pila. Dva z těchto mlýnů spojených s pilou vlastnil od konce 17. století rod Zimmerů; Prostřední mlýn a Dolní mlýn - Zimmerovu pilu, kterou vlastnili až do roku 1945.

Kousek od bývalé Zimmerovy pily u cesty vedle Brtnického potoka stojí dodnes sloupková muka se sochou sv. Antonína Paduánského, patrona cestovatelů, na jehož pravé ruce odpočívá malý Ježíš. Sloup zde byl postaven na památku tragického úmrtí mlynáře Johanna Zimmera (+1707). Nápis na čelní straně podstavce ve volném českém překladu zní: "Šestého července roku 1707 o jedenácté hodině zde skončil můj život. Johannes Zimmer". Uprostřed nápisu je klečící postava J. Zimmera oblečeného v selském kroji, modlícího se nad rozevřenou knihou. Svým provedením se plastika hlásí ještě do období pozdního středověku. Dle ústního podání zde Johann Zimmer zahynul při tragické nehodě v kamenolomu, při lámání kamenů na žernovy (mlýnské kameny). Sloup stál původně severněji, na západním úpatí Mlýnského hřbetu, ale když byla v roce 1927 rozšířena silnička vedoucí údolím, byl sloup přemístěn pod Zimmerův mlýn. Po roce 1945 byl mlýn zbořen, ale sloup tam stojí dosud.

Po roce 1945 byla socha kamenována a Antonínovi i Ježíškovi uražena hlava a ruka. Až v roce 1993 byla po dlouhých letech socha opravena, avšak v roce 1998 byla ukradena zlodějem ze Šluknova a prodána do Německa. Nepodařilo už se ji vypátrat. Současná socha vznikla v roce 2002.Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

 

Kategorie trasy: 

  • Na kole

Obtížnost: 

  • Pro začínající turisty

Nejvyšší nadmořská výška: 

477 m. n. m.

Nejnižší nadmořská výška: 

309 m. n. m.

Součet převýšení: 

473 m

Délka trasy: 

22.5 km

Čas potřebný na projití: 

2 h

Typ trasy: 

  • S příběhem
  • S příběhem z minulosti

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.